Privacy Verklaring YLA Lifestyle & Wol

YLA Lifestyle en Wol (hierna: YLA) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@ylalifestyle.nl.

Artikel 1                      Wie zijn wij?

YLA is een eenmanszaak, gevestigd te (7241 CV) Lochem aan de Leichelweg 24. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65707559. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw bedrijfsnaam en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en aankoopgeschiedenis gedurende 7 jaar bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 7 jaar bewaren.

YLA heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of zich uitschrijft van onze nieuwsbrief.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht. Wanneer u hiervoor kiest kunnen wij hier ook uw naam, e-mail, leeftijd en geslacht vermelden. En wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Wij verwerken uw naam, e-mail en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Ten behoeve van uw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren uw accountgegevens totdat u uw account bij ons verwijdert.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij YLA om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in uw persoonlijke account.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@ylalifestyle.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

YLA zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@ylalifestyle.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2013 - 2022 ylalifestyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel